ரெயில்வேயில் தொழிற்சங்க அங்கீகார ரகசிய வாக்கெடுப்பு தேர்தல் 2019 ஆகஸ்ட் மாதத்தில் நடத்துவதென ரெயில்வே வாரியம் முடிவெடுத்துள்ளது. அனைத்து ஜோனல் ரெயில்வேக்களும் இது குறித்து தேவையான அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் எடுக்க வேண்டுமென ரெயில்வே வாரியம் கேட்டுக்கொண்டுள்ளது!
 
Quick Touch


Latest News
Slide Show

:: Home

Happy Women's Day - 2022

Welcome to online quiz - Click here to proceed

*** The Quiz timings will be available between 13.30hrs to 15.00hrs (1.30 pm to 3 pm) on 07-03-2022***

womens-day-greeting-15

 ***** 

 Eighteen Weeks Protest against

Privatization of Loco Works

IMG_4563

1st Week (SELLING POKODAA)

First Week

2nd Week (Acting Blind)

II Week

 3rd Week

Third Week

4th Week(Wearing Mask)

4Week

5th Week(Serving Tea)

5Week

6th Week

Sixth Week

7th Week

31195714_1629667540481461_8856973596835314680_n31265401_1629667617148120_5800524537709093424_n

 

8th Week

8Week

9th Week

ninth week

10th Week

10Week

11th Week

11week

12th Week

12week

13th Week

13week

14th Week

14weekporattam

 

15th Week

15th

16th Week

16week

17th Week

1234

18th Week

18week

 

Developed by ArcherWebsol Copyright © 2007-17 | DREU * CITU | All Rights Reserved
 
Go Top