போனஸ் அரியர்சும் கிடையாது! போனஸ் உச்சவரம்பு உயர்வும் கிடையாது! -பிப் 25ல் ஏ.ஐ.ஆர்.எப். தலைவர் சிவகோபாஸ் மிஸ்ராவுக்கு பாஜக அரசு கடிதம். 7வது சம்பளக்கமிஷன் சிபாரிசில் போனசுக்குப் பதிலாக பர்பார்மென்ஸ் ரிலேட்டட் பே வழங்க வேண்டுமென சிபாரிசு செய்துள்ளதால், மத்திய அரசு அது குறித்து முடிவெடுத்து அமல்படுத்தும் வரை போனஸ் கணக்கீட்டு உச்சவரம்பை உயர்த்தவோ, அரியர்ஸ் வழங்கவோ முடியாது என திட்டவட்டம். --- வாங்கிவிட்டீர்களா? மே மாத தொழிலரசு
 
Quick Touch


Latest News
Slide Show

Page Missing!

Whoops!


Sorry but the page you requested can't be found!
Developed by ArcherWebsol Copyright © 2007-17 | DREU * CITU | All Rights Reserved
 
Go Top