ரெயில்வேயில் தொழிற்சங்க அங்கீகார ரகசிய வாக்கெடுப்பு தேர்தல் 2019 ஆகஸ்ட் மாதத்தில் நடத்துவதென ரெயில்வே வாரியம் முடிவெடுத்துள்ளது. அனைத்து ஜோனல் ரெயில்வேக்களும் இது குறித்து தேவையான அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் எடுக்க வேண்டுமென ரெயில்வே வாரியம் கேட்டுக்கொண்டுள்ளது!
 
Quick Touch


Latest News
Slide Show

:: Organisation :: Office Bearers :: Central Committee

 

 

President

G.Sugumaran

General Secretary

P.Mathew Syriac

Working President

A.Janakiraman

Treasurer

N.Dhanapal

Joint General Secretary

R.G.Pillai

A.Venkatraman

Vice Presidents

T.K.Rangarajan,MP
A.Soundararajan
Ilamaram Kareem
R.Elangovan
Mehaboob Ali
S.Sambasivan
K.Haridasan

Assistant General Secretaries

K.Sankaranarayanan
V.Harilal
V.Srinivasalu
D.Manohar
C.Manohar
K.Sasidharan
R.Thirumalai Ayyappan
D.Rajakumar
N.Abimanue
B.K.Madhavan
B.Sushobanan
T.Nedumaran
C.Murugesan
K.A.Rajan
N.Padmakumar
S.Tamilarasi
Baby Shakila
S.K.Mahendran

 

 

Developed by ArcherWebsol Copyright © 2007-17 | DREU * CITU | All Rights Reserved
 
Go Top