ரெயில்வேயில் தொழிற்சங்க அங்கீகார ரகசிய வாக்கெடுப்பு தேர்தல் 2019 ஆகஸ்ட் மாதத்தில் நடத்துவதென ரெயில்வே வாரியம் முடிவெடுத்துள்ளது. அனைத்து ஜோனல் ரெயில்வேக்களும் இது குறித்து தேவையான அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் எடுக்க வேண்டுமென ரெயில்வே வாரியம் கேட்டுக்கொண்டுள்ளது!
 
Quick Touch


Latest News
Slide Show

:: Organisation :: Office Bearers :: Chennai Division
 
Office Bearers of Chennai Divisional Committee
 
Designation Name Phone
President C.GUNASEKARAN  
Secretary K.BABU

8754475282

Tresurer S.ARUNKUMAR CHEZIAN 9444622068
Vice President V.RAJAGOPAL  
Vice President G.RAMAMURTHY  
Vice President R.SELVAM  
Assistant Secretary V.DANIEL  9444600143
Assistant Secretary  M.MAGESHKUMAR 9884006715
Assistant Secretary P.PRAKASH 9003027487
Assistant Secretary  PUGAZUM PONNAIAH  
Assistant Secretary  L.C.MURMU  
Assistant Secretary  DHANASEKARAN   
     
 
 
Developed by ArcherWebsol Copyright © 2007-17 | DREU * CITU | All Rights Reserved
 
Go Top